Przejdź do treści

Przeprowadzić wodę

Pokazujemy wodzie drogę

Systemy zaopatrzenia w wodę i odwadniania to jeden z ważnych obszarów działalności firmy Marley. Dzięki rurom wody pitnej w domu oraz systemowi zimnej wody dla dziedzińca i ogrodu, woda może być kierowana w każde wymagane miejsce. Bezpieczne usuwanie wody deszczowej z dachu, brudnej wody z domu oraz odprowadzanie wody ze ścieżek i powierzchni chroni tkankę budowlaną i utrzymuje wartość domu. Dodatkowo Marley oferuje systemy do zbierania wody i nawadniania ogrodu.